سازمان تجارت جهانی: تنش روسیه و اوکراین باعث کاهش شدید رشد تجارت جهانی می‌شود
2022/04/12 15:41:53

 

روز دوشنبه 22 فروردین (11 آوریل)، دبیرخانه سازمان تجارت جهانی گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد تنش روسیه و اوکراین تأثیرات منفی شدیدی بر اقتصاد جهان گذاشته و احتمال دارد باعث رشد تجارت جهانی در سال 2022 میلادی به نیمی از میزان پیش‌بینی شده‌ قبلی کاهش دهد.

بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، درگیری روسیه و اوکراین سرعت رشد تجارت جهانی در سال جاری را به 2.4 تا 3 درصد کاهش خواهد داد، در حالی که در اکتبر سال گذشته، این سازمان پیش‌بینی کرده بود رشد تجارت جهانی در سال 2022 میلادی به 4.7 درصد خواهد رسید.

در این گزارش آمده که تنش روسیه و اوکراین باعث کاهش حدود 0.7 الی 1.3 درصدی رشد اقتصاد جهان می‌شود و بر این اساس رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی به 3.1 تا 3.7 درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، درگیری بین روسیه و اوکراین قیمت مواد غذایی و انرژی را در سراسر جهان افزایش داده و مانع از صادرات محصولات روسیه و اوکراین به دیگر کشورها شده است که ممکن است مشکل امنیت غذایی در جهان را تشدید کند.

 

 

 

 

 

 

 

  • 2022/04/12 15:41:53
  • GMT+08:00
  • /