اهمیت «سیاست صفر پویای کووید» چین از نگاه محقق «کالج بَرد» در نیویورک + ویدئو
2022/04/12 16:42:42

«جان پَنگ» محقق ارشد در «کالج بَرد» واقع در نیویورک از رویکرد «صفر پویای کووید» در چین تمجید کرده و گفت: اقتصاد جهانی خوشبخت است که چین اپیدمی را تحت کنترل خود دارد.

وی افزود: غرب در جایگاهی نیست که از این سیاست چین انتقاد کند. آنها اساسا کنترل روی کووید را از دست داده‌اند.

جان تصریح کرد: سیاست صفر پویای چین تحت انتقاد غرب قرار دارد چرا که سویه‌های جدید کرونا به شکل روزافزونی مسری هستند و کنترل آنها دشوار است. بقیه جهان متوقف و تقریبا تسلیم شده و از کنترل آن ناکام مانده است.

این محقق چینیِ ساکن نیویورک تاکید کرد: سیاست صفر پویای کوویدِ چین برای اقتصاد جهانی حیاتی و ضروری است. بهتر است کسی آرزو نکند که چین در مبارزه با کووید-19 شکست بخورد.

  • 2022/04/12 16:42:42
  • GMT+08:00
  • /