بازدید شی جین پینگ از شهر سان یا در استان های نان واقع در جنوب چین
2022/04/11 15:18:21

بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۱ فروردین (۱۰ آوریل)، شی جین پینگ رهبر چین در سفر خود به شهر سان یا در استان های نان واقع در جنوب چین از آزمایشگاه تحقیقاتی بذرهای زراعی «یا جوئو وان» و پژوهشگاه دریایی و اقیانوسی سان یا بازدید کرده تا با وضعیت و اطلاعات مربوط به نوآوری کشاورزی و توسعه دانش و فناوری دریایی و اقیانوسی در استان های نان آشنا شود.

  • 2022/04/11 15:18:21
  • GMT+08:00
  • /