رییس جمهوری اسلامی ایران : دولت ایران از اقدامات و پیشرفت‌های سازمان انرژی اتمی حمایت می کند
2022/04/10 11:09:16

به گزارش ایرنا، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز شنبه 9 آوریل19 فروردین در شانزدهمین سالروز ملی صنعت هسته‌ای ایران با بیان اینکه اراده جمهوری اسلامی ایران آن است که از حق مسلم ملت بزرگ ایران با تمام وجود دفاع کند، اظهار داشت: هرگز اجازه نخواهیم داد سلطه‌گران به حقوق مسلم ملت ایران کوچکترین دست‌درازی کرده یا فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران را دچار کندی یا توقف کنند و مسیر دستیابی روزافزون به دستاوردها و توانمندی‌های صلح آمیز هسته‌ای با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین تصریح کرد: فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با اتکا به خلاقیت و اقدامات نوآورانه در مسیر کسب پیشرفت‌های روزافزون به حرکت خود ادامه خواهد داد. دولت ایران علم و فناوری را یکی از عرصه‌های مهم قوت و قدرت‌آفرین برای کشور می‌داند و لذا از تلاش‌های دانشمندان کشور در عرصه‌های مختلف حمایت می‌کند.

 همین روز رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از تدوین سند راهبردی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در افق ۲۰ ساله خبر داد و افزود: این سند در راستای سند تحول دولت مردمی تهیه شده و چارچوب‌ها، اهداف و راههای دستیابی به این اهداف در آن پیش‌بینی شده است.

  • 2022/04/10 11:09:16
  • GMT+08:00
  • /