حذف مردان سیاه‌پوست آمریکا از موج اشتغال
2022/04/08 19:13:17

بازار کار ایالات متحده در حال بهبودی در شرایط همه گیری کرونا است. نرخ کلی بیکاری ایالات متحده در ماه مارس امسال به ۳.۶ درصد کاهش یافته است.

با این حال، نرخ بیکاری سیاه‌پوستان آمریکا همچنان در سطح ۶.۲ درصد باقی مانده است، به ویژه این که مردان سیاه‌پوست همچنان از فرصت کم تر کسب و کار برخوردار بوده اند، طوری که تنها ۶.۵ درصد افراد این گروه در آمریکا که سن ۲۵ تا ۵۴ سال دارند، از فرصت کار برخوردارند؛ این نشانگر نژادپرستی سیستماتیک در بازار کار در آمریکاست.

  • 2022/04/08 19:13:17
  • GMT+08:00
  • /