گفت و گوی تلفنی روسای جمهور چین و فیلیپین
2022/04/08 20:11:47

بعد از ظهر روز جمعه ۸ آوریل ۱۹ فروردین، شی جین پینگ رییس جمهور چین با رودریگو دوترته همتای فیلیپینی خود تلفنی گفت و گو کرد.

رییس جمهور چین با اشاره به توسعه مطلوب روابط دو کشور  و دستاوردهای همکاری دوطرف در پروژه های بزرگ اقتصادی و کمک به یکدیگر در مبارزه با همه گیری کرونا گفت: دو طرف با برخورد مطلوب با مساله دریای جنوبی پایه مهمی برای توسعه دوستی و همکاری بنا کرده و رفاه برای مردم هر دو کشور به ارمغان آورده و صلح و ثبات منطقه را حفظ کرده اند.

وی تاکید کرد که چین مایل است بر اساس درخواست فیلیپین واکسن کرونا در اختیار فیلیپین قرار دهد و در تحقیق و تولید داروی درمان کرونا و توانمندسازی بهداشتی همکاری خود با فیلیپین را تقویت بخشد.

وی همچنین اضافه کرد که چین مایل است ضمن گسترش همکاری با فیلیپین در ابعادی چون اجرای پروژه های بزرگ، سرمایه گذاری و تجارت، آموزش و نیروی انسانی، کالاهای بیشتر از فیلیپین وارد کرده و شرکت های چینی را به سرمایه گذاری در فیلیپین تشویق کند.

رییس جمهور چین در بخشی دیگر از سخنان خود همچنین تاکید کرد که تحولات بین المللی بار دیگر ثابت کرده است که امنیت منطقه با تقویت اتحاد نظامی صورت نمی گیرد. چین مایل است به اتفاق کشورهای منطقه از جمله فیلیپین برای حفظ صلح و ثبات منطقه و ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند.

رودریگو دوترته رییس جمهور فیلیپین نیز با غنیمت شمردن دوستی خوب خود با رییس جمهور چین، از حمایت چین از فیلیپین در مبارزه با کرونا و کمک به مردم طوفان زده کشورش تشکر کرد و چین را دوست واقعی و معتمد فیلیپین خواند.

وی گفت: کشورش مایل است با سامان دهی مطلوب مساله دریای جنوبی، الگوی خوبی برای حل صلح آمیز منازعه ایجاد کرده و صلح و ثبات منطقه را حفظ کند. وی افزود که کشورش نیز مایل است برای توسعه روابط اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی با چین نقش مثبت ایفا کند.

  • 2022/04/08 20:11:47
  • GMT+08:00
  • /