گذر از دریا
2022/04/07 15:37:53

پل خلیج «آن های»، یک پروژه بزرگ در امتداد راه آهن فوجوئو-شیامن چین و اولین راه آهن سریع السیری است که از دریا می‌گذرد. این پل در تاریخ 6 آوریل به هم پیوسته شد. این پل کابلی دریایی 9.46 کیلومتر امتداد دارد و همچنین دارای رکورد سرعت طراحی شده 350 کیلومتر در ساعت است. 

  • 2022/04/07 15:37:53
  • GMT+08:00
  • /