چه منظره ای
2022/04/07 15:30:40

چه منظره ای! اتومبیل‌ها با گذر از بزرگراه زیبا و پر پیچ و  خم چانگچی در حومه پکن از میان دریایی از شکوفه‌های گل عبور می‌کنند.

   

  • 2022/04/07 15:30:40
  • GMT+08:00
  • /