حرکت در باد بهاره
2022/04/07 15:35:00

قطار فوق سریع چین در حال عبور از نزدیکی موزه جدید علوم استانی در شهر جنگ‌جوئو واقع در استان هه نان است. 

  • 2022/04/07 15:35:00
  • GMT+08:00
  • /