وزارت دفاع چین: آمریکا روابط نظامی با تایوان را قطع کند
2022/04/07 17:13:48

سخنگوی وزارت دفاع چین در نشست خبری خواستار قطع فروش سلاح و روابط نظامی آمریکا با تایوان شد.

تان که فی، سخنگوی وزارت دفاع چین در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر برنامه آمریکا برای فروش تجهیزات نظامی به ارزش ۹۵ میلیون دلار و کمک فنی به تایوان در ایجاد سامانه پدافند موشکی پاتریوت گفت: فروش سلاح به تایوان اصل چین واحد، سه بیانیه مشترک چین و آمریکا و همچنین بیانیه ۱۷ اگوست را نقض کرده و اقدام مداخله جویانه در امور داخلی چین به شمار می رود. این عملکرد آمریکا نه تنها حق حاکمیت و منافع امنیت چین را خدشه دار کرده، روابط نظامی چین و آمریکا و همچنین صلح و ثبات منطقه تنگه تایوان را تخریب کرده است. 

وی اظهار کرد: تایوان سرزمین جدایی ناپذیر چین است و مساله تایوان با منافع اصلی چین مرتبط است و پکن در این مساله به هیچ نیروی بیگانه اجازه دخالت نمی دهد.

تان که فی همچنین تاکید کرد که ارتش آزادیبخش خلق چین برای خنثی کردن قاطع هر گونه نقشه نیروی بیگانه برای جداسازی تایوان از چین تدابیر مقتدرانه در پیش گرفته و قاطعانه از حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد. 

  • 2022/04/07 17:13:48
  • GMT+08:00
  • /