عطر چای
2022/04/07 15:32:22

از نوک انگشتان چای‌چین‌کنندگان شهرستان ‌یی‌هوآنگ در استان جیانگشی در شرق چین عطر چای می‌ریزد.

  • 2022/04/07 15:32:22
  • GMT+08:00
  • /