چین: کشورهای مرتبط توضیحات واضحی درباره فعالیت های بیولویژیکی خود ارایه دهند
2022/04/07 11:05:14

معاون نماینده دایمی چین در سازمان ملل گفت: چین قاطعانه با توسعه، در اختیار داشتن یا استفاده از تسلیحات بیولوژیکی توسط هر کشوری تحت هر شرایطی مخالف است و از کشورهایی که سلاح های شیمیایی خود را نابود نکرده اند می خواهد هر چه سریع تر ذخایرشان را از بین ببرند. وی از همه کشورهای عضو خواست اهداف و اصول کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی را به دقت رعایت کنند.

دای بینگ چهارشنبه در نشست ایمنی زیستی شورای امنیت سازمان ملل گفت: چین به عنوان کشوری که در جنگ جهانی دوم متحمل آسیب های زیادی ناشی از حملات بیوشیمیایی شده بود، همواره طرفدار ممنوعیت و انهدام کامل همه سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های بیولوژیکی است.

وی افزود: روسیه اخیرا تعداد زیادی اسناد مربوط به فعالیت های بیولوژیکی نظامی آمریکا را منتشر کرده که نگرانی های زیادی را در جامعه بین المللی برانگیخته است. همه گیری کرونا به ما آموخته است که به عنوان بخشی کلیدی از صلح و امنیت بین المللی، ایمنی زیستی هیچ مرز جغرافیایی ندارد و بر منافع مشترک همگان تاثیر می گذارد و هرگونه اطلاعات و سرنخ های مرتبط با فعالیت های نظامی بیولوژیکی باید مورد توجه سطح بالای جامعه بین المللی قرار گیرد.

دای بینگ تاکید کرد: برخی کشورهای مربوط نیز باید نگرش مسوولانه به مساله داشته باشند و برای رفع شبهات جامعه بین المللی باید درباره فعالیت‌های بیولوژیکی خود توضیح دهند.

  • 2022/04/07 11:05:14
  • GMT+08:00
  • /