نماینده دایم چین در سازمان ملل متحد: آتش بس زودهنگام و پایان جنگ خواست شدید چین است
2022/04/06 10:44:57

شورای امنیت سازمان ملل متحد سه شنبه 5 آوریل جلسه ای علنی در مورد وضعیت اوکراین برگزار کرد. جانگ جون، نماینده دایمی چین در سازمان ملل متحد در این نشست به تشریح موضع و پیشنهاد چین درباره وضعیت کنونی اوکراین پرداخت و تاکید کرد که ترویج کاهش تنش در اوکراین و آتش‌بس زودهنگام و پایان جنگ، از انتظارات فوری جامعه بین المللی و نیز خواست شدید چین است.

جانگ جون عنوان کرد: گفت و گو و مذاکره تنها راه برای باز کردن درهای صلح است. روسیه و اوکراین چندین دور مذاکرات برگزار کرده‌اند، چین از دو طرف در پایبندی به مسیر کلی مذاکرات صلح‌آمیز، غلبه بر مشکلات و اختلافات و تداوم اجماع شرایط برای حل و فصل همه جانبه بحران استقبال می‌کند. جامعه بین‌المللی باید شرایط و محیط مساعد برای مذاکره دو طرف و فضا برای راه‌حل سیاسی فراهم آورد، نباید موانع ایجاد کند و یا مقاومت را افزایش دهد، چه رسد به این که آتش را شعله ورتر سازد و درگیری‌ها را تشدید کند.  باید با تمام تلاش از تشدید درگیری های منطقه ای جلوگیری کند.

جانگ جون گفت که چین اهمیت زیادی برای موضوع بشردوستانه در اوکراین قائل است و از همه ابتکارات و اقداماتی که برای کاهش بحران انسان دوستانه در اوکراین سودمند است، حمایت می کند. چین به اوکراین و کشورهای همسایه این کشور کمک های بشردوستانه ارایه کرده و به آن ادامه خواهد داد.

جانگ جون خاطرنشان ساخت که اثر سرریز بحران اوکراین تاثیر بسیار زیادی بر جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه دارد. این قابل توجه زیاد است و باید مدیریت و کنترل را تقویت کرد. تحریم ها ابزار موثری برای حل مشکل نیستند، بلکه سرریز بحران را تسریع کرده و مشکلات جدید و پیچیده ای را به همراه می آورد. امروز که جهانی شدن در حال تشدید است و سرنوشت بشریت با هم پیوند نزدیک دارد، اعمال تحریم های همه جانبه و بدون تفاوت با سیاست زدگی، ابزاری کردن و تسلیحاتی کردن اقتصاد جهان فرق ندارد و باعث بحران های جدی در زمینه های اقتصادی و تجاری، مالی، انرژی، غذایی ، زنجیره  صنعتی و زنجیره  تامین و سایر زمینه ها می شود.

جانگ جون نیز تاکید کرد که در مورد مساله اوکراین، چین به دنبال منافع شخصی ژئوپلتیکی نیست، ذهنیت تماشای آتش در خاک طرف مقابل را ندارد و کاری نمی کند که سبب شعله ورتر شدن آتش شود. تنها هدفی که چین صادقانه در انتظار آن است، صلح است. چین به ترویج گفت و گوها و مساعدت به صلح ادامه خواهد داد و  نقش سازنده و مسئولانه در حل بحران اوکراین ایفا خواهد کرد.

  • 2022/04/06 10:44:57
  • GMT+08:00
  • /