برگشت قایق ها
2022/04/06 16:05:30

شامگاه 5 آوریل، تعدادی از آبزی پروران که تمام روز را در دریا مشغول بودند، قایق های خود را به سمت بندر رو به غروب راندند.

  • 2022/04/06 16:05:30
  • GMT+08:00
  • /