آبشار هوکوئو: آواز رودخانه زرد
2022/04/06 15:51:07

بر اثر بالا رفتن حرارت، میزان جاری شدن آب در قسمت "هوکوئو" از رودخانه زرد واقع در شمال چین به شدت افزایش یافته که مجموعه آبشار شگفت انگیزی را تشکیل داده است.

  • 2022/04/06 15:51:07
  • GMT+08:00
  • /