آمریکا نباید در منع سلاح بیولوژیک استثنا باشد
2022/04/05 10:13:18

لی سونگ سفیر خلع سلاح چین در راس هیاتی در دومین نشست مقدماتی نهمین کنفرانس بازنگری کنوانسیون منع سلاح بیولوژیکی شرکت و اعلام کرد: ایالات متحده به عنوان یک کشور امانتدار پیمان در انجام وظایف و اجرای تعهدات خود باید الگو باشد و نباید برای آن استثنا قایل شد.

این مقام چینی افزود:  کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیکی پایه تضمین امنیت بیولوژیکی جهانی است. کشورها به مناسبت پنجاهمین انعقاد عمومی این پیمان باید ضمن تایید بر نقش مهم این پیمان در جلوگیری از تهدیدات بیولوژیکی و یاری به استفاده صلح آمیز از دانش و فناوری بیولوژیکی، با بررسی و تصویب مصوبه هایی، سازوکار این پیمان را تقویت بخشند.

سفیر چین همچنین خاطر نشان کرد که روسیه اخیرا مدارکی مربوط به فعالیت های بیولوژیکی- نظامی آمریکا در اوکراین منتشر کرده که مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. آمریکا کشوری با بیشترین فعالیت بیولوژیکی- نظامی در جهان و نیز تنها کشور در دنیاست که با سازوکار بازرسی این پیمان مخالفت کرده است. تردید جامعه جهانی نسبت به عملکرد آمریکا منطقی است.

وی افزود: چین یکی از کشورهای قربانی سلاح بیولوژیکی در تاریخ است و همواره خواستار منع و خلع کامل سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح بیولوژیکی و مخالفت با تحقیق و توسعه و داشتن آن بوده است. 

این مقام چینی همچنین خواستار توضیحات شفاف سازی آمریکا درباره فعالیت های بیولوژیکی- نظامی خود در اوکراین و دیگر کشورهای جهان شد. 

  • 2022/04/05 10:13:18
  • GMT+08:00
  • /