ماهیگیران شهر رونگ‌چنگ
2022/04/04 15:39:12

 ماهیگیران شهر رونگ‌چنگ در استان شان‌دونگ چین با قایق‌های پرورشی خود به دل دریا میزنند و از این فرصت برای پرورش تولیدات دریایی استفاده می‌کنند و با این کار مناظر پر جنب و جوشی ایجاد می‌کنند.

  • 2022/04/04 15:39:12
  • GMT+08:00
  • /