پرندگان مهاجر
2022/04/01 16:11:43

در اوایل بهار، صدها هزار پرنده مهاجر، از جمله غازهای وحشی و اردک کاکل‌حنایی، در پارک ملی تالاب تیان‌هه‌وان واقع در شهرستان پینگ‌لوئو در منطقه خودمختار هوئی نینگ‌شیا توقف می‌کنند.

  • 2022/04/01 16:11:43
  • GMT+08:00
  • /