تطابق رنگ با طبیعت
2022/04/01 16:08:08

تطابق رنگ با طبیعت: برگ‌های افرای قرمز و زرد، سایه بان مسیرهای پوشیده از سبزه شده‌اند و تضاد رنگی شدید و جالبی را در مناظر زیبای روستای شی‌جیاچیائو در شهر هوجوئو استان جه‌جیانگ در شرق چین ایجاد کرده‌اند.

  • 2022/04/01 16:08:08
  • GMT+08:00
  • /