مجتمع نظامی - صنعتی آمریکا برنده جنگ های جهان
2022/03/31 19:09:54

در پی درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین در بیش از یک ماه گذشته، تلفات سنگینی از نظامیان و مردم بی گناه هر دو کشور ایجاد شده و میلیون ها اوکراینی آواره شده اند. با این حال، آمریکا به عنوان آغازگر و عامل پشت این درگیری همچنان روغن روی آتش می ریزد. این رویکرد آمریکا با ماهیت مجتمع نظامی - صنعتی این کشور ارتباط دارد.

مجتمع نظامی صنعتی (به انگلیسی: Military–industrial complex یا MIC) یا مجتمع نظامی صنعتی کنگره‌ای، مفهومیست که عموما به منظور اشاره به روابط سیاستی و پولی بین دولتمردان، قانونگذاران، نیروهای مسلح و پایگاه های صنعتی به کار می‌رود که با تبانی با اندیشکده ها و رسانه ها به یک مجتمع با منافع مشترک تبدیل می شود. این گروه در سراسر جهان «دشمن» می سازد و برای کسب سود و دارایی به برانگیختن درگیری ها و جنگ ها در سراسر جهان می پردازد. هدف قرار دادن اوکراین از سوی این مجتمع از علل اصلی بروز بحران در این کشور است.

پس از بروز جنگ اوکراین، صدای کارشناسان راهبردی آمریکا مبنی بر گسترش نظامی گری و احیای «صلح به سبک آمریکا» بلندتر شده است. آن ها درصدد هستند با استفاده از قدرت فوق العاده نظامی و اقتصادی و همچنین جایگاه برتر دلار، دیگر کشورها را مورد تهدید قرار دهند و سبک صلح آمریکایی را برقرار سازند. این اندیشه در واقع منشاء کسب پول از سوی مجتمع نظامی- صنعتی آمریکا به حساب می آید.

این رویکرد آمریکا نه تنها موجب ناآرامی ها در جهان شده، بلکه بخش زیادی از سرمایه اجتماعی آمریکا نیز خرج شده است.  فرانکلین اسپینی مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا با انتشار مقاله ای اعلام کرد که نفوذ مجتمع نظامی- صنعتی آمریکا آن قدر زیاد است که دولت آمریکا نمی تواند سیاست صلح را ترویج کند و رقابت نامساعد در صنایع نظامی، سوء استفاده از قدرت، پدیده فساد و کاهش توانایی رقابتی اقتصادی آمریکا را نیز در پی داشته است. وی همچنین از دولت آمریکا خواست با تغییر سیاست خود، از صلح جهانی حفاظت کرده و سیاستمداران با درنظر گرفتن درخواست مشروع دیگر کشورها، به شیطان سازی و سیاه نمایی دیگر کشورها پایان دهند.

  با این حال، مجتمع نظامی- صنعتی آمریکا تنها به سود خود توجه دارد. آن ها تنها خواهان این هستند که نیروهای مسلح اوکراین و مزدوران خارجی تحت کمک و حمایت نظامی و اقتصادی و با جنگ طولانی مدت روسیه را شکست دهند و به تلفات سنگین غیر نظامیان و ویرانی تاسیسات زیربنایی در اوکراین هیچ توجهی ندارند. 

 اسپینی در مقاله خود به طعنه نوشت: "از زمان شروع درگیری روسیه و اوکراین، من معتقدم بسیاری از افراد جشن می گیرند و برای خود شامپاین باز می کنند."

  • 2022/03/31 19:09:54
  • GMT+08:00
  • /