برگزاری نشست گفت و گوی کشورهای همسایه افغانستان و دولت موفت افغانستان
2022/03/31 21:29:00

 

نخستین گفت و گوی وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و دولت موقت افغانستان روز پنج شنبه ۳۱ مارس/ ۱۱ فروردین، در شهر تون شی استان آن هوی چین به ریاست وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین برگزار شد.

وانگ یی در این نشست با اشاره به نقش ویژه کشورهای همسایه در برقراری هر چه سریع تر صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد که باید از جامعه جهانی خواست که به خاطر تحولات اوکراین، مساله افغانستان را نادیده نگیرد. باید ضمن افزایش کمک به مردم افغانستان برای رهایی از مشکلات کنونی، با اجماع تفاهمات و همبستگی در تثبیت اوضاع، مبارزه موثر با تروریسم، بهبود زندگی مردم و توسعه اقتصادی به افغانستان کمک کند.

امیرخان متکی وزیر خارجه دولت موقت افغانستان در این نشست ضمن تشکر از دعوت چین برای حضور طرف افغانستان در این نشست تاکید کرد که کابل به اشغال مجدد سرزمین افغانستان از سوی بیگانگان و نیز  مخالفت با دیگر کشورها با استفاده از خاک کشورش اجازه نخواهند داد.

طرف ها در این نشست همچنین خواستار افزایش فراگیری در دولت موقت، مبارزه قاطع با تروریسم و تضمین حقوق و منافع زنان و کودکان در افغانستان شدند.  

  • 2022/03/31 21:29:00
  • GMT+08:00
  • /