کاریکاتورهای گلوبل تایمز: علت اصلی بروز بحران اوکراین
2022/03/30 16:21:37

روزنامه گلوبل تایمز چاپ چین کاریکاتورهایی درباره علت اصلی بروز بحران اوکراین را منتشر کرد.

  • 2022/03/30 16:21:37
  • GMT+08:00
  • /