تحویل سری جدیدی از کمک های بشردوستانه چین به افغانستان
2022/03/29 15:42:49

وانگ یو سفیر چین در افغانستان گفت که سری جدیدی از کمک های بشردوستانه چین به افغانستان که شامل 66 هزار و 654 اقلام کمکی اصلی، 2400 چادر اضطراری و 29 هزار و 395 کوله پشتی مدرسه است روز یکشنبه به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تحویل داده شد. وی همچنین افزود که این اقلام به دست بیش از 90 هزار افغان نیازمند خواهند رسید.


  • 2022/03/29 15:42:49
  • GMT+08:00
  • /