تجلی خرد چینی در سخنان «آقای شی»؛ اشاره به ضرب‌المثل «گل و بهار» برای توضیح مفهوم توسعه مشترک
2022/03/29 16:31:13

«شی جین پینگ» رئیس جمهور چین در سخنانی به این ضرب المثل باستانی کشورش اشاره کرد که می‌گوید «با یک گل بهار نمی‌شود، صدگل به‌شکوفه‌نشسته بهار را به باغ می‌آورد».

او با این ضرب المثل دیدگاه خود درباره توسعه مشترک جهان را ابراز نمود و از طرفی گوناگونی و فراگیری را تمجید کرد.

این ضرب المثل معروف از مجموعه جملات قصار مشهور چینی است که به شکل ابتدایی در «سلسله مینگ» (1644-1368) تدوین و سپس در طی «سلسله چینگ» (1911-1644) به کمک اهل علم و ادب تکمیل شد.

ضر‌ب‌المثل گل‌های به شکوفه‌نشسته امروز هم کاربرد تا چرا که محتوای فلسفی پشت آن بسیار غنی است. این اصطلاح باستانی به ارتباط برهانی میان جزء و کُل و درهم تنیدگی اشیاء می‌پردازد و به گوناگونی و تنوع به عنوان یک قانون طبیعت احترام می‌گذارد.

با اندیشیدن به معنای این ضرب المثل می‌توان توضیح داد که چرا چین در ابتکار کمربند و جاده سرمایه‌گذاری کرده، نمایشگاه‌های بین‌المللی واردات را راه اندازی می‌نماید و به این ترتیب به ساخت جامعه‌ای با آینده مشترک برای بشریت کمک می‌کند.

رئیس جمهور چین در اکتبر 2020 در چهلمین سالگرد راه اندازی «منطقه ویژه اقتصادی شن جن» تاکید کرد: ما قاطعانه راهبرد برد-برد گشایش را دنبال خواهیم کرد، انگیزه توسعه را از جهان می‌گیریم و با توسعه خود کمک بیشتری به جهان ارائه می‌کنیم.

وی همچنین از ضرب المثل بالا برای ستایش از تنوع و گوناگونی تمدن‌ها استفاده کرد.

آقای شی در مقر یونسکو در مارس 2014 گفت: تمدن‌ها به رنگ‌های مختلفی خود را نشان داده‌اند. اگر فقط یک نوع گل در جهان وجود می‌داشت مردم از آن خسته می‌شدند و مهم نبود آن گل چقدر زیباست.

رئیس جمهور چین افزود: تبادل و یادگیری متقابل میان تمدن‌ها نباید به تمجید صرف یا به تحقیر یک تمدن خاص منحصر شود.

  • 2022/03/29 16:31:13
  • GMT+08:00
  • /