کاهش پیش بینی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل از رشد اقتصاد جهانی امسال به 2.6 درصد
2022/03/29 09:38:45

با توجه به تداوم درگیری بین روسیه و اوکراین و تغییر در سیاست های کلان اقتصادی کشورهای مختلف در ماه های اخیر، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال 2022 را به 2.6 درصد کاهش داد. این اداره همچنین  اقداماتی را برای محافظت از اقتصاد جهان توصیه کرد که به این شرح هستند:

نخست، تامین حمایت های مالی بیشتر، مطلوب تر و با شرایط آسان تر برای کشورهای در حال توسعه ؛ دوم از سرگیری گفتگو در مورد ایجاد یک مکانیسم چندجانبه؛ سوم تکمیل ذخایر دولتی با استفاده بیشتر از حق برداشت ویژه ؛ چهارم،  اجرای یک فرایند موقت کارآمدتر از سوی بانکهای مرکزی کشورهای مختلف. 

  • 2022/03/29 09:38:45
  • GMT+08:00
  • /