حدس می‌زنید نام این ماشین کشاورزی چیست؟
2022/03/29 16:34:08

استفاده از ماشین آلات کشاورزی به کشاورزان چینی کمک بسیار می‌کند. شما می‌توانید نام این ماشین کشاورزی چیست؟ جواب را در بخش پیام‌ها به ما بگویید!

  • 2022/03/29 16:34:08
  • GMT+08:00
  • /