شکوفه‌های زردآلو
2022/03/25 15:35:51

با گرم‌تر شدن هوا، گل‌های زردآلو در مزارع شهر چون‌که واقع در استان چینگ‌های در شمال غربی چین، منظره‌ای خوشایند پدید می‌آورند.

  • 2022/03/25 15:35:51
  • GMT+08:00
  • /