آموزش پرواز در شب
2022/03/25 15:38:57

تیپ هوانوردی نیروی هوایی چین آموزش پرواز در شب را برگزار کرد.

  • 2022/03/25 15:38:57
  • GMT+08:00
  • /