گفت و گوی تلفنی شی جین پینگ با رییس جمهور منتخب کره جنوبی
2022/03/25 19:25:34

 

شی جین پینگ رییس جمهور چین بعد از ظهر جمعه ۲۵ مارس/ ۵ فروردین، با یون سوک یئول رییس رییس جمهور منتخب کره جنوبی تلفنی گفت و گو کرد.

رییس جمهور چین با اشاره به اهمیت روابط با کره جنوبی و دستاوردهای حاصل شده همکاری دو طرف گفت: واقعیات ثابت کرده است ک ه توسعه روابط دو کشور با منافع اصلی دو کشور و مردم دو طرف منطبق بوده و به صلح و توسعه جهان یاری کرده است.

شی جین پینگ همچنین با اشاره به چالش های زیاد جامعه جهانی در شرایط کنونی بر مسوولیت دو کشور در حفظ صلح و یاری به شکوفایی جهان تاکید کرد. وی گفت: چین مایل است با تقویت همکاری بین المللی و منطقه ای برای تامین ثبات زنجیره صنعتی و عرضه جهانی تلاش کند و ضمن حفظ سازوکار بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نظم بر اساس قوانین بین المللی برای پیشبرد ایجاد سازوکار مدیریت جهانی عادلانه تر و منطقی تر اقدام کند.

 یون سوک یئول رییس جمهور کره جنوبی نیز با قدردانی از دستاوردهای توسعه چین به رهبری شی جین پینگ به همکاری مطلوب دو کشور در ۳۰ سال گذشته پس از برقراری روابط رسمی اشاره کرد. وی افزود که کشورش مایل است با تقویت تبادلات بین مقامات عالی رتبه دو کشور به افزایش اعتماد متقابل، دوستی بین مردم و ارتقای سطح روابط دو کشور بپردازد.

  • 2022/03/25 19:25:34
  • GMT+08:00
  • /