مسیر درست برای جوان سازی چین کدام است؟
2022/03/24 15:34:25

عبارت «مسیر درست» یا به تعبیر دیگر «راه راست» را میتوان در بسیاری از فرهنگهای مختلف از جمله فرهنگ های غنی چینی و ایرانی پیدا کرد.عبارتی که تداعی کننده انتخابی بزرگ برای زندگی مردم یک جامعه و یا شاید راهی است که یک ملت قرار است برای رسیدن به عاقبت به خیری طی کند.

اما این راه عاقبت به خیری از نظر شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور برای چین از مسیر یک سیستم سوسیالیستی همراه با شناخت و ویژگیهای فرهنگی چینی میگذرد.

آقای شی همچنین مسئولیت دبیر کلی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین را نیز بر عهده دارد. در بررسی های مختلفی که این حزب در مورد راه حل های توسعه چین در دوره جدید انجام داده است به این نتیجه رسیده که تنها سوسیالیسم راه حل نجات این کشور است که البته این راه حل باید همراه با ویژگی های ساختاری و مردمی این کشور دنبال شود تا بتواند جوان سازی ملی را در این کشور تحقق بخشد.

چین درستی «مسیری» که برای خود برگزیده را در پیشرفتها و دستاوردهای زیادی که در دهه های قبل در امور مختلف بدست آورده نشان داده است. این کشور توانست فقر مطلق را ریشه کن کند، بلای خانمان سوزی که هزاران سال است که جوامع مختلف بشری را درگیر خود کرده است. همچنین چین به رشد اقتصادی سریعی دست یافت و در عین حال ثبات اجتماعی درازمدتی را برای خود حفظ کرد که از نظر بسیاری از تحلیلگران یک معجزه است.

البته ناگفته نماند که هیچ مسیری در دنیا نیست که دست‌انداز نداشته باشد و این موضوع برای چین هم صدق میکند. اما چیزی که مهم است، داشت حس پویایی در جریان اتفاقات روزگار و همینطور امیدواری برای رسیدن به هدف است. هر چند ایجاد کردن توسعه همیشه با چالش های جدید روبرو میشود و واقعیت های زندگی همیشه در حال تغییر هستند.

مسیری که چین برای خود برگزیده، در خاکش و در فرهنگ و زندگی مردمش ریشه چند هزار ساله دارد و به همین جهت توانسته برایشان آرامش، برکت و رفاه پایدار به همراه بیاورد و در نهایت میتواند منجر به تحقق آرمان بازجوان سازی ملی شود، آرمانی که در میان همه مردم این کشور بطور مشترک وجود دارد.

خصلت صلح طلبی چینی‌ها میتواند برای جهانی که در طول یک قرن دستخوش تغییرات بزرگی قرار گرفته است به عنوان لنگری برای حفظ ثبات جهانی عمل کند. وجود یک چین مرفه، که در مسیری درست قرار گرفته است، میتواند کمک بزرگی به برنامه های حساس در سطح جهانی، از قبیل کاهش فقر، مقابله با  تغییرات آب و هوای و همچنین توسعه پایدار باشد.

موفقیت چین در یافتن مسیری صحیح در جهت توسعه آن هم بر اساس واقعیت های ملی این کشور، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه الهام بخش بوده است و آنها را تشویق کرده تا با توجه به همین خصوصیات به دنبال مسیر مناسب باشند.

شاهکارهایی که چین به آنها دست یافته، صحت این مسیر را به خوبی توجیه کرده است.مادامی که یک ملت راه درست را دنبال می‌کند، تلاش‌ همه مردم به سمت هدفی مشترک هدایت می‌شود.

دستیابی به انسجام ملی بدون وجود یک قاعده اساسی و شکل گیری زیرساخت‌های مناسب برای آن در نظام سیاسی و اجتماعی یک سرزمین عینیت نمی یابد. لذا باید با شناخت خصوصیات اجتماعی و فرهنگی مردم کشور و همینطور کمک گرفتن از نخبگان جامعه در این موضوع، مسیر درست را برای شکل گیری اتحاد و انسجام ملی تعیین و تبیین کرد. اما بدون تردید مشکلات متعددی در طول این مسیر وجود خواهد داشت و واقعیت همیشه بخشی از شانه خاکی راه زندگی برای مردم هر کشوری است. اما چیزی که رسیدن به هدف را در هر مسیری ضمانت میکند داشتن حس پویایی و هشیاری در راه رسیدن به هدف است.

  • 2022/03/24 15:34:25
  • GMT+08:00
  • /