چین: آمریکا بازرسی از تاسیسات بیولوژیکی را بپذیرد
2022/03/24 18:16:09

 

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه ۲۴ مارس/ ۴ فروردین در نشست خبری در واکنش به ادعای وزارت خارجه آمریکا درباره پخش اطلاعات نادرست درباره آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا در اوکراین اعلام کرد: اگر آمریکا می خواهد بی گناهی اش را ثابت کند، درهای خود را باز کند و بازرسی جامعه جهانی را بپذیرد. 

  • 2022/03/24 18:16:09
  • GMT+08:00
  • /