پارک جینگ‌شان
2022/03/24 15:59:31

پارک جینگ‌شان در پکن با تصاویری سرشار از زندگی و دیوارهای سرخ و کاشی های زردش و همینطور برف سفید و شکوفه‌های صورتی‌اش‌ در مقابل آسمان آبی روشنی ساخته شده که هر بیننده ای رابه شوق می آورد

  • 2022/03/24 15:59:31
  • GMT+08:00
  • /