آمریکا معافیت مجدد تعرفه 352 مورد کالای وارداتی چین را اعلام کرد
2022/03/24 10:49:14

 

دفتر نماینده تجاری آمریکا روز چهارشنبه 23 مارس  به وقت محلی با صدور اعلامیه ای معافیت مجدد تعرفه ها بر روی 352 مورد کالاهای وارداتی چینی را اعلام کرد که برای کالاهای وارداتی از چین بین 12 اکتبر سال 2021 تا 31 دسامبر سال 2022 اعمال می شود. 

اکتبر سال 2021، دفتر نماینده تجاری آمریکا خبر داد که قصد دارد تعرفه های 549 مورد کالاهای وارداتی چینی را معاف کند و برای بررسی نظرات عموم آماده است. حدود شش ماه پس از آن، این دفتر روز گذشته بر معافیت از تعرفه 352 قلم از 549 کالای وارداتی چینی یادشده را تایید کرد.

 

  • 2022/03/24 10:49:14
  • GMT+08:00
  • /