چین با اقدامات علمی و دقیق همه‌گیری را کنترل میکند
2022/03/24 16:14:02

موارد ابتلای جدید به ویرروس کووید-19 در چند نقطه از چین، این کشور را بر آن داشته تا برای ایجاد تعادل بین کنترل اپیدمی و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی تدابیر علمی و دقیقی را اتخاذ کند.

چین از زمان شیوع اپیدمی کووید-19، بی وقفه و بطور هدفمند و عملی تلاش کرده تا گسترش ویروس را کنترل کند. با این حال، به نظر نمیرسد که این ویروس به همین زودی ناپدید شود. لذا، تنها با اتخاذ تدابیر علمی تر و دقیق تر می توان بهترین نتایج را با صرف کمترین هزینه در کنترل این همه گیری به دست آورد و تأثیر این اپیدمی را بر توسعه اقتصادی و اجتماعی به حداقل رساند.

به لطف تلاش‌های که چین انجام داده، توانسته است تا روند صعودی انتقال نوع اومیکرون را مهار کند و برخلاف کشورهای دیگری که افزایش موارد ابتلا در آنها بطور تصاعدی بیشتر بوده است، آن را در سطح نسبتاً پایینی مهار کند. هرچند موارد جدیدی از ابتلا در این کشور مشاهده شده است، اما این موضوع، اثربخشی استراتژی و اقدامات چین را در ارتباط با رویکرد پویایی صفر کووید، بی‌اثر نمی‌کند.

به قول یک ضرب المثل چینی، «پیروزی از پشتکار حاصل می شود.» چین به طور مداوم واکنش خود را نسبت به این همه گیری بهینه کرده است و در عین حال به رویکرد پویایی صفر کووید پایبند مانده است. در سراسر چین، اقدامات مختلف و دقیقی مبتنی بر علم پزشکی انجام شده تا با غربالگری اپیدمیولوژیکی سریع و دقیق میزان تماس افراد را ردیابی و خطر انتقال ویروس را ارزیابی و مدیریت کنند.

چین در حال اجرای نهمین ویرایش از پروتکل‌های تشخیصی و درمانی کروناویروس جدید در سطح کشوری است و استاندارد جدیدی را در راستای تغییر این وضعیت نیز تنظیم کرده است. با این حال، این کشور همچنان با رویکردی علمی تر، دقیق تر و هدفمندتر به دنبال بهتر کردن استراتژی مواجهه با ویروس کووید-19 است.

در سراسر این کشور، دولت ها در سطح محلی به ماهیت پیچیده این اقدامات آگاهی یافته اند و تلاش خود را مضاعف کرده اند تا با بسیج های اجتماعی به شکلی جدی‌تر با همه گیری مقابله کنند.

آنها توانسته‌اند تا با انجام یکسری اقدامات محلی تولیدات صنعتی را توسعه دهند، و از زنجیره های صنعتی و تامینی محافظت کنند تا از دسترسی مردم به لوازم و خدمات ضروری روزانه اطمینان حاصل شود و تأثیر این بیماری همه گیر بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به حداقل برسد.

در شنجن که مرکز اقتصادی چین در جنوب این کشور به حساب می آید، اقدامات کنترلی متمایزی در کارخانه ها اعمال می شود تا میزان تولید ثابت نگه داشته شود. در منطقه بائوآن شن جن که بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در آن قرار گرفته اند، یک برنامه کاری برای هماهنگی بیشتر در کنترل همه‌گیری و توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین تقویت بسیج اجتماعی تنظیم شده است.

چین توانسته است تا با اقدامات پیشگیرانه و کنترل‌های موثر زندگی و سلامت مردم را حفظ کند و همچنین در زمانی که بخش عظیمی از اقتصاد جهان بخاطر بیماری کووید-19 فلج شده بود به رشد اقتصادی خود ادامه دهد.

اما حتی با وجود سخت گیری های چین، ویروس کووید-19 دست از گسترده تر شدن و بهتر شدن در پنهان‌سازی خود از چشم پزشکان برنداشته است، لذا دنیا برای کنترل سویه های جدیدی مثل اومیکرون به اقدامات پیشگیرانه و کنترلی دقیق‌تر و عملی‌تری نیازمند است. زیرا تنها از طریق اقدامات سازگارتر، علمی‌تر و دقیق‌تر میتواند واکنش به این همه‌گیری را بهتر کرد و در نهایت در نبرد علیه این ویروس به پیروزی رسید.

  • 2022/03/24 16:14:02
  • GMT+08:00
  • /