تدابیر موثر شانگهای برای کمک به مقابله با شیوع کرونا
2022/03/24 15:55:42

   

  اخیرا، هر روز نزدیک به زمان صرف غذا، یک «تحویل‌دهنده» ویژه به موقع مقابل در‌های دو هتل مجزا در خیابان جیانگ‌چوان منطقه مین‌هنگ شانگهای ظاهر می‌شود. این «تحویل‌ دهنده» خستگی‌ناپذیر «خودروی بدون سرنشین تحویل غذا» است.

به منظور کاهش فشار روزافزون کیترینگ برای پیشگیری از بیماری همه گیر و اطمینان از ایمنی تحویل غذا، "خودروی بدون سرنشین تحویل غذا" هر روز از یک رستوران حرکت می کند و به هتل های قرنطینه شده در اطراف رستوران، غذا تحویل می دهد. این خودرو

می تواند در یک بار حداکثر 200 غذا تحویل دهد. روزانه تقریبا دو بار صبحانه، سه بار ناهار و دو بار شام تحویل داده می شود که می تواند به خوبی نیازهای خوراک افراد در قرنطینه هتل ها را برآورده کند.

براساس گزارش ها، این خودروی بدون سرنشین برای مسیرهای داخلی پارک و برخی از خطوط وسایل نقلیه غیرموتوری مناسب است. این تجهیزات دارای قابلیت رانندگی خودکار در سطح L4 است و می تواند طبق دستورالعمل به طور خودکار به مقصد برود و در صورت برخورد با موانع و یا خودروهای دیگر قابلیت آن را دارد که به طور خودکار سرعت را کاهش دهد یا ترمز کند تا مواد را با موفقیت به محل تعیین شده برساند.

  • 2022/03/24 15:55:42
  • GMT+08:00
  • /