دانش آموزان در ولایت قندهار
2022/03/23 15:27:24

دانش آموزان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان روی زمین می نشینند و از معلمان خود می‌آموزند.

  • 2022/03/23 15:27:24
  • GMT+08:00
  • /