طراح گرافیکی
2022/03/22 16:25:56

آقای هان جه‌مینگ یک طراح گرافیکی است که روی فنجان‌های چای آثار هنری خلق می‌کند که در زبان چینی «دیان چا» نامیده می‌شوند و برگرفته از آیینی هستند که قدمت آن به سلسله سونگ (960-1279) برمی گردد. او در شش سال گذشته از چای و قاشق برای خلق نزدیک به 200 الگوی هنری بر اساس نقاشی‌های باستانی چینی استفاده کرده است.

  • 2022/03/22 16:25:56
  • GMT+08:00
  • /