به دنیا آمدن پنج قلوها
2022/03/22 16:23:16

در شهر تای‌آن چین واقع در استان شان‌دونگ یک خواهر و چهار برادر پنج قلوی کاملا سالم به دنیا آمدند. احتمال به دنیا آمدن پنج قلوها 1 در 60 میلیون است!

  • 2022/03/22 16:23:16
  • GMT+08:00
  • /