نقش مهم کود در توسعه سبز شین جیانگ
2022/03/22 19:56:26

 


دامداران در مرکز دامپروری شهرستان وو شی، منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ در شمال غربی چین، در حال جمع‌آوری فضولات گاو و گوسفند و آماده کردن کود حیوانی هستند تا در بیش 667 هکتار تاکستان این منطقه مورد استفاده قرار بگیرد. انگورهای این تاکستان ها دانه هایی درشت دارند و بسیار خوشمزه، شیرین و پرفروش هستند. پس از فصل برداشت انگور نیز از برگ و شاخه های مو به عنوان خوراک همان دام‌ها استفاده می‌کنند.
صحرای گوبی اکنون به یک مرکز دامپروری بازیافتی به وسعت 667 هکتار و با بیش از 50هزار رأس گوسفند و بیش از یک هزار گاو تبدیل شده است. مردمی که در اینجا زندگی می کنند، راه توسعه سبز را با ایجاد یک زنجیره کامل کاشت، پرورش، تولید و فروش پیدا کرده اند؛ راهی که با شرایط محلی و موقعیت محیط زیستی منطقه منطبق است و به توسعه دامپروری شین جیانگ و افزایش درآمد کشاورزان و دامداران  کمک کرده است.

  • 2022/03/22 19:56:26
  • GMT+08:00
  • /