شکوفه‌های گیلاس در ایستگاه اتوبوس
2022/03/22 16:20:57

شکوفه‌های گیلاس در ایستگاه اتوبوس زیر پل نان‌پوی شانگهای  کاملا سربرآورده‌اند و صحنه‌ای تماشایی و تحسین برانگیز را شکل داده اند که مردم را از دور و نزدیک به خود جلب کرده اند .

  • 2022/03/22 16:20:57
  • GMT+08:00
  • /