کوچ دامپروران شین جیانگ، افسانه زیست محیطی (ویدئو)
2022/03/21 09:39:58

در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ همزمان با فرا رسیدن فصل بهار، زمان کوچ سالانه دامپروران نیز فرا می رسد.

کوچ دامپروران به معنای آن است که دامپروران با دام هایشان به مراتع مختلف می روند. در هزاران سال گذشته، دامداران شین جیانگ این سنت را پیوسته رعایت کرده و در میان مراتع مختلف رفت و آمد می کنند تا مرتع فرصتی برای بهبود و احیای حیات خود بیابند.

این نیز نوعی رابطه خاص دامداران شین جیانگ با طبیعت است که طی هزاران سال شکل گرفته است. آن ها به طبیعت بسیار احترام می گذارند و کوچ سالانه اشان نیز همچون افسانه ای زیست محیطی به شمار می آید.

  • 2022/03/21 09:39:58
  • GMT+08:00
  • /