بهترین آرزوهای دانشجویان دانشگاه پکن به مناسبت نوروز 1401
2022/03/21 09:01:39

به مناسبت نوروز 1401، دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی از چهار دانشگاه چین ویدیوهای کوتاهی را تهیه کردند که از امروز هر ورز به ترتیب یکی در صفحه من منتشر می کنم. لطفاً این چهار ویدیو را تماشا کنید و در روز آخر به من به گویید به نظرتان فارسی دانشجویان کدام دانشگاه بهتر است؟

ویدیوی امروز از دانشگاه پکن است، یکی از بهترین دانشگاه‌های چین است. باهم ببینیم دانشچویان چه چیزی را صحبت کردند.

  • 2022/03/21 09:01:39
  • GMT+08:00
  • /