باز شدن محل مسابقاتی بازی های المپیک و پارالمپیک پکن به روی عموم
2022/03/21 15:07:22

تعدادی از  مکان های برگزاری بازی های المپیک و پارالمپیک زمستانی پکن قبل از ماه مه امسال به روی عموم باز خواهد شد. در حال حاضر، خروج پرسنل و تجهیزات از مرکز ملی شنا موسوم به "مکعب یخ" در حال انجام است و قبل از همه در ماه آوریل از بازدید مردم استقبال می کند.

طبق اخبار رسیده از مرکز ملی شنا  در 20 مارس، پس از برگزاری مسابقات کرلینگ المپیک و پارالمپیک زمستانی، به منظور پاسخگویی به نیاز عموم مردم، سالن های مسابقات "مکعب یخ" در ماه آوریل باز خواهد بود. داخل سالن ها، چشم انداز تصویری بازی های المپیک زمستانی، جایگاه‌ های تماشا و پیست کرلینگ به طور کامل حفظ شده، نمایش‌های ورزشی در طول مسابقه همچنان به نمایش در می آید، عروسک‌های بینگ دونگ دونگ و شوی ژونگ ژونگ نیز به کار خود ادامه می دهند تا تماشاگران حس حضور در ورزشگاه المپیک را دریافت کنند.

در کنار اجازه عکاسی از این مکان های ورزشی، ورزشگاه ها همه فعالیت هایی که در طول مسابقات انجام می شد را برای عموم ارایه خواهند داد تا از طریق آن بازدیدکنندگان احساس "ورزشکار بودن" را تجربه کنند.

هدف باز شدن محل های مسابقات به روی عموم بعد از بازی ها "ارایه همه جانبه صحنه‌های اصلی بازی های المپیک زمستانی" بوده و در عین حال، مکان‌ها با استفاده از این فرصت، فرهنگ المپیک زمستانی و روحیه انسانی به مردم انتقال می یابد.

  • 2022/03/21 15:07:22
  • GMT+08:00
  • /