خدمات در محل!
2022/03/21 15:43:39

تصویری از یکی   از کارکنان بخش خدمات درمانی چین در حالی که مشغول گرفتن تست اسید نوکلئیک از یک   کشاورز مشغول کار در مزرعه‌اش در روستای پِی‌جیاجوآنگ واقع در استان شاآنشی در   شمال غربی این کشور بود در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. این تصویر بخاطر حس   انجام وظیفه هر دو نفر، مورد استقبال و ستایش زیادی از طرف کاربران اینترنتی   قرار گرفت.

   

  • 2022/03/21 15:43:39
  • GMT+08:00
  • /