اولین فرودگاه باری چین آزمایش اولین پرواز هواپیمای باری را پشت سر گذاشت
2022/03/21 15:45:37

در تصویر زیر   که در تاریخ 19 مارس 2022 گرفته شده است، یک هواپیمای باری در حال تاکسی کردن در   فرودگاه اِجوئو هوآهو در شهر اجوئوی استان هوبئی در مرکز چین دیده می‌شود. در   روز شنبه اولین آزمایش پرواز هواپیماهای باری در فرودگاه اجوئو هوآهو با موفقیت   به انجام رسید.  این مکان اولین فرودگاه   باری چین است و به منظور استفاده به عنوان یک مرکز بارگیری هوایی و همچنین   فرودگاه پشتیبانی حمل و نقل مسافران در نظر گرفته شده است.

     • 2022/03/21 15:45:37
  • GMT+08:00
  • /