افزایش حدود 250 هزار کیلومتر مربع مساحت جنگلی چین طی ده سال گذشته
2022/03/21 10:04:56

 

روز جهانی جنگل برابر با روز دوشنبه 21 مارس/ 1 فروردین است. طی سال های اخیر، چین اقدامات مربوط سبز کردن زمین را عمیقا ترویج کرده و منابع جنگلی چین به طور کلی روند گسترش پیوسته، ارتقای باثبات کیفیت و تقویت پیوسته عملکرد را حفظ کرده است.

با توجه به بسیج سراسری کشور، حضور همه مردم و مشارکت کل جامعه، از سال 2012 تا کنون، جمعا 640 هزار کیلومتر مربع جنگلکاری صورت گرفته و سرعت سبز کردن زمین به طور همه جانبه تسریع یافته است.

طی ده سال گذشته، میزان پوشش جنگلی چین با افزایش 2.68 درصدی به 23.04 درصد رسیده است؛ افزایش خالص ذخایر جنگلی 3 میلیارد و 839 میلیون متر مربعی، اکنون به 17 میلیارد و 560 میلیون متر مربع رسیده، نیز میزان کل ذخیره کربن جنگل ها با افزایش 1 میلیارد و 375 میلیون تن، به 9.2 میلیارد تن رسیده است.

با نگاه کلی، توسعه منابع جنگلی همچنان در کمیت، کیفیت و عملکرد افزایش می‌یابد و پایه‌ای محکم برای حفظ امنیت زیست محیطی، بهبود معیشت و رفاه مردم و ترویج توسعه سبز ایجاد می‌کند.

 

  • 2022/03/21 10:04:56
  • GMT+08:00
  • /