ذوب شدن یخ
2022/03/18 15:43:03

از روز دوشنبه هفده گذشته نشانه‌هایی از ذوب شدن یخ در دریاچه «چینگ های»، بزرگترین دریاچه آب شور داخلی چین دیده شد.

دریاچه چینگ های واقع در استان «چینگ های» در شمال غربی چین، یک مجموعه آبی وسیع است که نقشی حیاتی برای حفظ امنیت محیط زیست در شمال شرقی فلات «چینگ های-تبت» بازی می‌کند.

  • 2022/03/18 15:43:03
  • GMT+08:00
  • /