شورای امنیت مدت ماموریت هیئت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان را تمدید کرد
2022/03/18 10:31:05

شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه با تصویب قطعنامه 2626 مدت مأموریت هیئت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را تا یک سال دیگر یعنی تا 17 مارس 2023 تمدید کرد.

بر اساس این قطعنامه، یوناما و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان به برقراری ارتباط نزدیک با همه جناحهای سیاسی و ذینفعان در افغانستان برای کمک به مردم این کشور ادامه خواهند داد.

پیش نویس قطعنامه توسط نروژ ارائه شده است و مونا جول نماینده دایمی نروژ در سازمان ملل متحد، پس از تصویب قطعنامه به رسانه ها گفت که این قطعنامه به یوناما اجازه می دهد تا به طور کامل با مقامات طالبان در افغانستان تعامل کند اما این تعامل به معنای به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی سازمان ملل نخواهد بود.

  • 2022/03/18 10:31:05
  • GMT+08:00
  • /