چین: اگر آمریکا اصرار به عمل نادرست خود داشته باشد با پاسخ قاطع چین رو به رو خواهد شد
2022/03/16 19:35:39

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه ۱۶ مارس / ۲۵ اسفند در نشست خبری با اشاره به سخنان تهدیدآمیز اخیر مقامات آمریکایی علیه چین درباره مساله اوکراین گفت: این به طور کامل اندیشه جنگ سرد، بازی صفر و رویارویی و همچنین فلسفه زورگویی خود را نشان داده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: پکن در مساله اوکراین همواره برخورد واقع بینانه و عادلانه داشته و خواستار تنش زدایی با برگزاری مذاکرات است و در این راستا پیشنهادهای خود را ارایه داده است. انتشار اطلاعات نادرست برای از بین بردن تلاش چین، انحراف نیت و سیاه نمایی، بی مسوولیتی و غیراخلاقی است.

وی افزود: تحریم هرگز راه موثری برای حل مساله نبوده است. چین با هرگونه تحریم یک جانبه و مدیریت درازدستانه آمریکا مخالفت دارد و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکت ها و اشخاص چین دفاع خواهد کرد. 

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: پکن از واشنگتن خواست که به هر روشی حقوق و منافع مشروع چین را خدشه دار نکند. اگر آمریکا همچنان به این عمل اصرار داشته باشد، با اقدام مقابله جویانه قوی چین رو به رو خواهد شد.

  • 2022/03/16 19:35:39
  • GMT+08:00
  • /