انجمن صلیب سرخ چین کمک های بشردوستانه بیشتری برای اوکراین فراهم می کند
2022/03/15 15:37:58

 انجمن صلیب سرخ چین روز دوشنبه اعلام کرد که سومین محموله از کمک‌های  بشردوستانه اضطراری این کشور را برای جامعه صلیب سرخ اوکراین ارسال کرده  است.

روز دوشنبه ذخایر غذایی جدیدی، از  جمله شیر خشک برای کودکان و چندیدن دست لحاف، از پکن ارسال شدند و انتظار می‌رود که  روز دوشنبه هفته بعد به شهر ورشوی لهستان برسند تا بعد به اوکراین منتقل شوند.  

در حال حاضر  اولین سری از تدارکات چینی به اوکراین رسیده است و توسط انجمن صلیب سرخ این کشور  برای افراد آواره ای که نیاز بیشتری دارند توزیع می‌شود.

  • 2022/03/15 15:37:58
  • GMT+08:00
  • /